Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków OST

Zarząd Ostrołęckiego Stowarzyszenia Tenisowego na podstawie § 17 ust. 3 Statutu Ostrołęckiego Stowarzyszenia Tenisowego zwołuje na dzień 1 marca br. (czwartek) na godzinę 17.30 Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Ostrołęckiego Stowarzyszenia Tenisowego.

Walne Zebranie Sprawozdawcze odbędzie się w Sali Konferencyjnej Hali Sportowej MZOS-TiIT w Ostrołęce ul. Partyzantów 3.

W przypadku braku quorum w pierwszym terminie Zebrania Sprawozdawczego, następny termin Zebrania Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia,  zgodnie z § 20 ust. 2 Statutu, ustala się na dzień 1 marca br. na godzinę 17.45.

Uchwały podjęte podczas drugiego terminu Zebrania Sprawozdawczego będą prawomocne bez względu na liczbę obecnych członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

Dodaj komentarz