Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków OST

Zarząd Ostrołęckiego Stowarzyszenia Tenisowego na podstawie § 17 ust. 3 Statutu Ostrołęckiego Stowarzyszenia Tenisowego zwołuje na dzień 1 marca br. (czwartek) na godzinę 17.30 Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Ostrołęckiego Stowarzyszenia Tenisowego.

Walne Zebranie Sprawozdawcze odbędzie się w Sali Konferencyjnej Hali Sportowej MZOS-TiIT w Ostrołęce ul. Partyzantów 3.

W przypadku braku quorum w pierwszym terminie Zebrania Sprawozdawczego, następny termin Zebrania Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia,  zgodnie z § 20 ust. 2 Statutu, ustala się na dzień 1 marca br. na godzinę 17.45.

Uchwały podjęte podczas drugiego terminu Zebrania Sprawozdawczego będą prawomocne bez względu na liczbę obecnych członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

Jedna odpowiedź do “Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków OST”

  1. Ja się dziwię że pan prezes może zwoływać walne zebranie stowarzyszenia i prosić o zamknięcie roku 2017 udając że wszystko jest w porządku.
    Ja chciałbym przypomnieć że do dnia dzisiejszego nie zostały wypłacone mi należne pieniądze za pracę na rzecz stowarzyszenia w miesiącach styczeń maj 2017 to jest 159,5 godziny mojej ciężkiej pracy. Co wyraża się kwotą 4785 zł.
    Wzywam zarząd ostrołęckiego stowarzyszenia tenisowego do wypłacenia zaległego wynagrodzenia.
    Bartek Nowak

Dodaj komentarz