Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków OST

Zarząd Ostrołęckiego Stowarzyszenia Tenisowego na podstawie § 17 ust. 2 oraz oraz § 20 pkt 1 Statutu Ostrołęckiego Stowarzyszenia Tenisowego zwołuje na dzień 12 stycznia 2024 r. (piątek) na godzinę 19.00 Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Ostrołęckiego Stowarzyszenia Tenisowego.

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze odbędzie się w Sali „Klubowej” Parku Wodnego w Ostrołęce ul. Witosa 3

W przypadku braku quorum w pierwszym terminie Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego, następny termin Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Stowarzyszenia, zgodnie z § 20 ust. 2 Statutu, ustala się na dzień 12 stycznia br. na godzinę 19.15.

Uchwały podjęte podczas drugiego terminu Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego będą prawomocne bez względu na liczbę obecnych członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

Dodaj komentarz