Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków OST

Zarząd Ostrołęckiego Stowarzyszenia Tenisowego na podstawie § 17 ust.3 oraz § 20 Statutu Ostrołęckiego Stowarzyszenia Tenisowego zwołuje na dzień 27 kwietnia 2023 r. (czwartek) na godzinę 18.15 Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Ostrołęckiego Stowarzyszenia Tenisowego.

Walne Zebranie Sprawozdawcze odbędzie się w Sali Konferencyjnej (I piętro) Parku Wodnego w Ostrołęce ul. Witosa 3.

W przypadku braku quorum w pierwszym terminie Zebrania Sprawozdawczego, następny termin Zebrania Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia, zgodnie z § 20 ust. 2 Statutu, ustala się na dzień 27 kwietnia br. (czwartek) na godzinę 18.30.

Uchwały podjęte podczas drugiego terminu Zebrania Sprawozdawczego będą prawomocne bez względu na liczbę obecnych członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

Dodaj komentarz