Ostrołęckie Stowarzyszenie Tenisowe uhonorowane wyróżnieniem – Medalem „Pro Masovia”

Ten pamiątkowy medal przyznawany jest: osobom fizycznym, jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom pozarządowym, instytucjom państwowym oraz innym osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej, które całokształtem działalności zawodowej, społecznej, publicznej lub realizacją swoich zadań na rzecz Województwa Mazowieckiego wybitnie przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego lub społecznego rozwoju Mazowsza.

Prezes Zarządu OST, Rafał Wyrębek miał zaszczyt odebrać te wyróżnienie na Uroczystej Sesji Rady Miasta Ostrołęki w dniu 11 listopada 2022 roku z rąk Pana Mariusz Popielarz – Dyrektora Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Ostrołęce, Pana Pawła Natkowskiego Dyrektora Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce oraz Pana Marka Błaszczaka Dyrektor Oddziału Terenowego Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Ostrołęce.

W tym miejscu pragniemy serdecznie podziękować Panu Adam Struzik – Marszałkowi Województwa Mazowieckiego oraz całemu Samorządowi Województwa Mazowieckiego ze te wyjątkowe wyróżnienie i dotychczasową współpracę. Serdeczne podziękowania dla Pana Mariusza Popielarza – Dyrektora Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Ostrołęce, który zawsze jest otwarty na współpracę oraz pomoc przy wszelkich inicjatywach organizowanych przez Ostrołęckie Stowarzyszenie Tenisowe. Medal „Pro Masovia” jest swoistym podsumowaniem oraz zwieńczeniem 15 lat zaangażowania i szerzenia kultury fizycznej przez Ostrołęckie Stowarzyszenie Tenisowe na północnym Mazowszu. Ten tegoroczny jubileusz jest momentem podziękowań dla wszystkich, którzy wspierają nasze stowarzyszenie, i bez których nasze inicjatywy byłby niemożliwe, dlatego pragniemy serdecznie podziękować za te 15 lat współpracy:

Miasto Ostrołęka na czele z Panem Łukasz Kulik – Prezydent Miasta Ostrołęki

Powiat Ostrołęcki na czele z Panem Stanisławem Kubłem – Starostą Ostrołęckim

Ministerstwo Sportu i Turystyki z Panem Arkadiusz Czartoryski – Wiceministrem Sportu i Turystyki oraz Panem Robert Juchniewicz – Z-cą Dyrektora Departamentu Sportu Wyczynowego

Radzie Miasta Ostrołęki na czele z Panem Wojciech Zarzycki – Przewodniczący Rady Miasta Ostrołęki

Urzędem Gminy Kadzidło na czele z Panem Dariusz Łukaszewski -Wójtem Gminy Kadzidło

Urząd Gminy Olszewo-Borki na czele z Panią Aneta Larent-Wójt Gminy Olszewo Borki

Urzędem Gmina Lelis na czele z Panem Stefan Prusik Wójtem Gminy Lelis

Urzędem Gminy Rzekuń na czele z Panem Bartosz Podolak Wójtem Gminy Rzekuń

Urzędem Gminy Baranowo na czele z Panem Henrykiem Toryfter Wójtem Gminy Baranowo

Urzędem Gmina Goworowo na czele z Panem Piotrem Kosiorkiem Wójtem Gminy Goworowo

Urzędem Gmina Czerwin na czele z Panem Grzegorzem Długokęckim Wójtem Gminy Czerwin

Urzędem Miejskim w Myszyńcu na czele z Panią Elżbietą Abramczyk Burmistrzem Myszyńca

15 lat Ostrołęckiego Stowarzyszenia Tenisowego to ciężka praca kolejnych zarządów OST, dlatego wielkie podziękowania dla byłych prezesów wraz zarządami, dla Jędrzej Nowak oraz Dariusz Terlikowski za ogromny wkład w rozwój tenisa ziemnego na północnym Mazowszu.

Nie można zapomnieć też o przyjaciołach OST, którzy wspierają nasze inicjatywy: Paweł Niewiadomski – Klub Radnych „Nasza Ostrołęka”, Ewa Szatanek – Radna Klub „Ostrołęka dla Wszystkich”, oraz Bartosz Śnieciński – Przewodniczący Rady Osiedle Starosty Kosa Ostrołęka , dziękujemy.

Dodaj komentarz