Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków OST

Zarząd Ostrołęckiego Stowarzyszenia Tenisowego na podstawie § 17 ust.3 oraz § 20 Statutu Ostrołęckiego Stowarzyszenia Tenisowego zwołuje na dzień 20 maja br. (piątek) na godzinę 19.00 Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Ostrołęckiego Stowarzyszenia Tenisowego.

 

Walne Zebranie Sprawozdawcze odbędzie się w Sali Konferencyjnej Hostelu Fortis w Ostrołęce ul. Witosa 1.
W przypadku braku quorum w pierwszym terminie Zebrania Sprawozdawczego, następny termin Zebrania Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia, zgodnie z § 20 ust. 2 Statutu, ustala się na dzień 20 maja br. na godzinę 19.15.

 

Uchwały podjęte podczas drugiego terminu Zebrania Sprawozdawczego będą prawomocne bez względu na liczbę obecnych członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

Dodaj komentarz