Ogłoszenie!

Zgodnie z uchwałami podjętymi na ostatnim Walnym Zebraniu Członków Ostrołęckiego Stowarzyszenia Tenisowego, które miało miejsce w dniu 6 grudnia 2021 roku, składka członkowska OST od 2022 roku wynosi 100 zł za rok. Wpłaty tradycyjnie prosimy kierować na konto Rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Brodnicy oddział w Ostrołęce
28 8922 0009 0003 5868 2000 0010
Ponadto prosimy o zapoznanie się ze zmienionym regulaminem turniejów OST.

Dodaj komentarz