Walne Zebranie Sprawozdawcze odwołane

Nawiązując do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz.1842) Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Ostrołęckiego Stowarzyszenia Tenisowego zaplanowane na 5 listopada, nie odbędzie się. Zostanie ono zwołane w najbliższym możliwym terminie. Oczywiście zarząd poinformuje o tym z odpowiednim wyprzedzeniem.

Dodaj komentarz