Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu

Nadzwyczajne walne zebranie członków klubu z dnia 18 czerwca 2018 r. podjęło uchwałę o zwołaniu kolejnego nadzwyczajnego walnego zebrania członków Ostrołęckiego Stowarzyszenia Tenisowego celem wyboru nowych organów stowarzyszenia oraz podjęcia ewentualnych uchwał w zakresie zmian w statucie odnośnie do §22 pkt 3 oraz §21 pkt 1 statutu OST.

Nadzwyczajne walne zebranie odbędzie się w dniu 26 czerwca 2018 r.  o godz. 20:00 w  sali konferencyjnej w hali sportowej MZOSTiT przy ul. Partyzantów 3 w Ostrołęce. Prosimy o przybycie wszystkich członków. W przypadku braku kworum w pierwszym terminie,  na godzinę 20:20 zwołuje się drugi termin walnego zebrania członków.

Dodaj komentarz