Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków OST

Zarząd Ostrołęckiego Stowarzyszenia Tenisowego na podstawie § 17 ust. 2 oraz oraz § 20 pkt 1 Statutu Ostrołęckiego Stowarzyszenia Tenisowego zwołuje na dzień 23 grudnia br. (poniedziałek) na godzinę 19.00 Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Ostrołęckiego Stowarzyszenia Tenisowego.

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze odbędzie się w Sali Konferencyjnej Hali Sportowej MZOS-TiIT w Ostrołęce ul. Partyzantów 3.

W przypadku braku quorum w pierwszym terminie Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego, następny termin Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Stowarzyszenia, zgodnie z § 20 ust. 2 Statutu, ustala się na dzień 23 grudnia br. na godzinę 19.15.

Uchwały podjęte podczas drugiego terminu Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego będą prawomocne bez względu na liczbę obecnych członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

Dodaj komentarz